Щодо визначення єдиних критеріїв класифікації спеціальних операцій

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2009
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет внутрішніх справ
Анотація
Розглянуті різноманітні підходи до класифікації спеціальних операцій; досліджено суть спеціальної операції і операції у сфері державної охоронної діяльності; проаналізовано їх відмежування від інших суміжних понять; виокремлено ознаки спеціальних операцій; запропоновано власне бачення єдиних критеріїв класифікації спеціальних операцій. The various approaches to classification of special operations are considered; the essence of special operation and operation in sphere of the state guarding activity is investigated; it is analyzed them difference from other adjacent concepts; signs of special operations are allocated; own vision of uniform criteria of classification of special operations is offered.
Опис
Ключові слова
спеціальна операція, єдині кри- терії класифікації, операція у сфері державної охоронної діяльності, special operation, uniform classification criteria, operation in the state sphere security activities
Бібліографічний опис
Крикун В. В. Щодо визначення єдиних критеріїв класифікації спеціальних операцій / В. В. Крикун // Форум права. – 2009. – № 2. – С. 212–219.