Міжнаціональні відносини в Радянській Україні (1917-1939): правові аспекти

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2009
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
В монографії на основі залучення широкого кола джерел досліджуються правові аспекти міжнаціональних відносин в Радянській Україні у 1917-1939 рр. Особлива увага приділена проблемам формування нормативно-правової бази регулювання взаємин між національними спільнота- ми. Проаналізовано специфіку правового регулювання міжнаціональних відносин на різних етапах розвитку української радянської державності. Книга призначена для правознавців, істориків, політологів, викладачів і студентів вузів, усіх, хто цікавиться проблемами історії української державності і права. The monograph, based on the involvement of a wide range of sources, examines the legal aspects of interethnic relations in Soviet Ukraine in 1917-1939. we. The specifics of international legal regulation are analyzed relations at different stages of development of Ukrainian Soviet statehood. The book is intended for jurists, historians, political scientists, teachers and university students, all who are interested in the history of Ukrainian statehood and law.
Опис
Ключові слова
передумови виникнення Української радянської державності, міжнаціональні відносини, правове регулювання, prerequisites for the emergence of Ukrainian Soviet statehood, international relations, legal regulation
Бібліографічний опис
Кузьменко В. Міжнаціональні відносини в Радянській Україні (1917-1939): правові аспекти : монографія / В.Б.Кузьменко, Одеський державний університет внутрішніх справ. – Одеса : ОДУВС, 2009. – 831 с. Покажч. с. 758-830. – 300 пр.
Зібрання