Становлення та розвиток магістратури Національного університету внутрішніх справ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2004
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Вісвітлюється становлення та розвиток магістратури Національного університету внутрішніх справ. The formation and development of the master's degree at the National University of Internal Affairs is covered.
Опис
Ключові слова
система освіти і науки в Україні, магістратура, підготовка фахівців,, education and science system in Ukraine, master's degree, training,
Бібліографічний опис
Кузніченко С.О. Становлення та розвиток магістратури Національного університету внутрішніх справ // Сучасні проблеми юридичної науки в дослідженнях молодих вчених : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Харків : Вид-во Націон. ун-ту внутр. справ, 2004. С. 8-12.