Деякі адміністративно-правові аспекти впровадження ILP моделі в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-03-15
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Виклики сьогодення ускладнюють процес забезпечення публічної безпеки. Останнім часом набуває свого розвитку такий напрямок в поліцейській діяльності – поліцейська діяльність керована аналітикою ILP модель передбачає застосування різного роду інструментарію такого як аналітичні програми, бази даних, інформаційні системи та інші. Критично важливим є дослідження проблематики практичного впровадження використання розвідувальної аналітики в діяльності поліції в Україні. Впровадження ILP моделі може значно підвищити ефективність роботи правоохоронних органів та якісніше забезпечити публічну безпеку та безпеку громадян. Впровадження ILP моделі в роботу поліції України потребує забезпечення необхідної правової бази. Today's challenges complicate the process of providing public security Recently, such a trend in police activity has been developing - police activity guided by analytics. The ILP model involves the use of various tools such as analytical programs, databases, information systems, and others. Critically important is the study of the problems of practical implementation of the use of intelligence analytics in the activities of the police in Ukraine. Implementation of the ILP model can significantly increase the efficiency of law enforcement agencies and better ensure public safety and the safety of citizens. The implementation of the ILP model in the work of the Ukrainian police requires the provision of the necessary legal framework.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Биков, І. Деякі адміністративно-правові аспекти впровадження ILP моделі в Україні. Імплементація ILP моделі в Україні: матеріали круглого столу, м. Одеса, 15 березня 2023 р. – Одеса : ОДУВС, 2023. – 133 с. С.100-103.