Роль внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України у забезпеченні надзвичайного адміністративно-правового режиму надзвичайного стану

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2005
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Національна академія Національної гвардії України
Анотація
Розглянуто питання щодо визначення ролі внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України у забезпеченні надзвичайного адміністративно-правового режиму надзвичайного стану, принципів діяльності та завдань, які виконують внутрішні війська під час запровадження надзвичайного стану. The issue of determining the role of the internal troops of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine in providing the emergency legal and administrative regime of state of emergency, principles of activity and tasks performed by internal troops during the introduction of a state of emergency is considered. Рассмотрены вопросы определения роли внутренних войск Министерства внутренних дел Украины в обеспечении чрезвычайного административно-правового режима чрезвычайного положения, принципов деятельности и задач, которые выполняют внутренние войска при введении чрезвычайного положения.
Опис
Ключові слова
внутрішні війська МВС України, адміністративно-правовий режим, режим надзвичайного стану, система управління, боротьба зі злочинністю, internal troops of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, administrative-legal regime, state of emergency, control system, fight against crime, внутренние войска МВД Украины, административно-правовой режим, режим чрезвычайного положения, система управления, борьба с преступностью
Бібліографічний опис
Кузніченко С.О., Басов А.В. Роль внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України у забезпеченні надзвичайного адміністративно-правового режиму надзвичайного стану // Честь і закон. 2005. № 4. С. 39 - 43.