Формування єдиної концепції структури навчальних дисциплін адміністративно-правового циклу як фактор підвищення якості управлінської підготовки персоналу для органів внутрішніх справ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2008
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Автор пропонує концепцію, що дозволить сформувати управлінську свідомість у випускників вищих навчальних закладів системи МВС України, що, в свою чергу приведе до ефективності організації управління в органах внутрішніх справ, дозволить підвищити якість управлінських послуг, що надаються фізичним і юридичним особам органами внутрішніх справ, а також надасть можливість поглибити євро інтеграційні процеси, які відбуваються в нашій державі. The author proposes a concept that will form managerial consciousness in graduates of higher education institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, which, in turn, will lead to effective management in law enforcement agencies, improve the quality of management services provided to individuals and legal entities. will also provide an opportunity to deepen the European integration processes taking place in our country.
Опис
Ключові слова
адміністративне право, регулювання відносин, судові та правоохоронні органи, адміністративна відповідальність, державний контроль в Україні, administrative law, regulation of relations, judicial and law enforcement agencies, administrative responsibility, state control in Ukraine
Бібліографічний опис
Кузніченко C.О. Формування єдиної концепції структури навчальних дисциплін адміністративно-правового циклу як фактор підвищення якості управлінської підготовки персоналу для органів внутрішніх справ. Запровадження у Міністерстві внутрішніх справ України системи управління якістю: проблеми і перспективи : зб. матеріалів доп. учасн. наук.-практ. конф. Київ. 2008. С. 172-175.