ОКРЕМІ АСПЕКТИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБИ, ПІДОЗРЮВАНОЇ В УЧАСТІ У ТЕРОРИСТИЧНІЙ ГРУПІ ЧИ ТЕРОРИСТИЧНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021-04-23
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Автором зазначається, що наявність такого числа осіб, які бажають прийняти участь у терористичній діяльності «ДНР» та «ЛНР», зумовлена політичними, соціальними, економічними процесами, які відбуваються в українському суспільстві. Необхідно пам’ятати, що діяльність правоохоронних органів спрямована на подолання наслідків, а не причин виникнення тероризму. Тому проблему боротьби та запобіганню терористичній діяльності необхідно вирішувати комплексно, із запровадженням реформ, спрямованих на забезпечення гідного рівня життя кожного члена суспільства в Україні. The author notes that the presence of such a number of people willing to take part in the terrorist activities of the "DPR" and "LPR" is determined by the political, social, and economic processes taking place in Ukrainian society. It must be remembered that the activities of law enforcement agencies are aimed at overcoming the consequences, not the causes of terrorism. Therefore, the problem of combating and preventing terrorist activities must be solved comprehensively, with the introduction of reforms aimed at ensuring a decent standard of living for every member of society in Ukraine.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Мальгіна А.С. ОКРЕМІ АСПЕКТИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБИ, ПІДОЗРЮВАНОЇ В УЧАСТІ У ТЕРОРИСТИЧНІЙ ГРУПІ ЧИ ТЕРОРИСТИЧНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ. Актуальні аспекти криміналістичного та психологічного забезпечення правоохоронної діяльності, м. Одеса, 23 квітня 2021 р. Одеса: ОДУВС, 2021. 269 с. С. 41-45.