Communicative Constituents of Confidential Collaboration of Citizens with the Police

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Centre for European Reforms Studies: Grand Duchy of Luxembourg
Анотація
The article is devoted the questions of communicative constituents of confidential collaboration of citizens with the organs of Police. The theoretical questions of psychology of confidence relations are examined. The analysis of reasons of confidential collaboration is conducted. Author on the basis of analysis of existent points of view, world and domestic practice of confidential collaboration of citizens with operative subdivisions of law enforcement authorities expresses own vision of problem and offers to it high-quality new approaches. Стаття присвячена питанням комунікативної складової конфіденційної співпраці громадян із органами поліції. Розглядаються теоретичні питання психології довірчих відносин. Проводиться аналіз причин конфіденційної співпраці. Автор на основі аналізу існуючих точок зору, світової та вітчизняної практики конфіденційного співробітництва громадян з оперативними підрозділами правоохоронних органів висловлює власне бачення проблеми та пропонує йому високоякісні нові підходи.
Опис
Ключові слова
voluntarily of confidential collaboration; confidential collaboration; communication; communicative constituents of confidential collaboration; operative-search activity; Police., добровільне конфіденційне співробітництво; конфіденційне співробітництво; зв'язок; комунікативні складові конфіденційної співпраці; оперативно-розшукова діяльність; поліція.
Бібліографічний опис
Domnitsak R. Communicative making establishments of confidential collaboration of citizens with the organs of Police // European Reforms Bulletin: international scientific peer-reviewed journal: Grand Duchy of Luxembourg. 2016. № 4. P. 2-4.