ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І КЛАСИФІКАЦІЯ КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-11-26
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
В Україні доволі часто трапляються кібератаки, що свідчить про непідготовленість органів щодо забезпечення безпеки у інформаційному просторі, на нашу думку це пов’язано, по перше, швидкістю розвитку техніки, хакерів та методів злому – це означає, що інформація про них застаріває і потрібно стежити за її актуальністю та підвищувати рівень обізнаності у цій сфері, по друге залучати спеціалістів тому, що найчастіше вразливість є не в самій системі а в особах які її використовують, підвищити загальнонаціональну обізнаність як захистити себе та свої дані. In Ukraine, cyber-attacks happen quite often, which indicates the unpreparedness of the authorities to ensure security in the information space, in our opinion, this is due, firstly, to the speed of development of technology, hackers and hacking methods - this means that information about them becomes outdated and needs to be monitored by its relevance and increase the level of awareness in this area, secondly, to involve specialists because most often the vulnerability is not in the system itself but in the persons who use it, to increase national awareness of how to protect yourself and your data.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Ляпкін М.Д., Мельнікова О.О. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І КЛАСИФІКАЦІЯ КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ. Кібербезпека в Україні: правові та організаційні питання: матеріали міжн. наук. практ. конф., м. Одеса, 26 листопада 2020 р. Одеса : ОДУВС, 2021. С.30.