Міжнародно-правове регулювання проведення мирних зібрань

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У статті розглядаються питання організаційно-правового забезпечення проведення мирних зібрань відповідно до міжнародно-правових актів та законо-давства зарубіжних країн. Здійснено аналіз нормативно-правової бази України щодо забезпечення прав громадян на мирні збори. В статье рассматриваются вопросы организационно-правового обеспечения мирных собраний в соответствии с международно-правовыми актами, а также законодательством зарубежных стран. Проанализирована нормативно-правовая база Украины в сфере обеспечения прав граждан на мирные собрания. The article examines the organizational and legal support of peaceful assembly in accordance with international legal instruments and foreign law. The legal framework of Ukraine in the sphere of ensuring the rights of citizens to peaceful assembly analyzed.
Опис
Ключові слова
Конституція, закон, мирні зібрання, нормативно-правові акти, зарубіжне законодавство, права й свободи громадян, мітинги, демонстрації., Конституция, закон, мирные собрания, нормативно-правовые акты, зарубежное законодательство, права и свободы граждан, митинги, демонстрации., Constitution, law, peaceful collections, normatively-legal acts, foreign legislation, rights and freedom citizens, mass meeting, demonstrations.
Бібліографічний опис
Ульянов О.І. Міжнародно-правове регулювання проведення мирних зібрань / О.І. Ульянов // Південноукраїнський правничий часопис. - 2016. - № 3-4. - С. 60 - 63.