Public administration in the field of national security provision in European integration conditions (conceptual background)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Accent Graphics Communications & Publishing
Анотація
В рамках глобалізаційних та євроінтеграційних процесів державне управління у сфері забезпечення національної безпеки України має виходити з принципу взаємозалежності внутрішніх і зовнішніх аспектів національної безпеки, необхідності врахування та можливості реалізації міжнародний досвід у цій сфері, насамперед європейських держав. Within the framework of globalization and European integration processes, public administration in the sphere of ensuring national security of Ukraine should be based on the principle of interdependence of internal and external aspects of national security, the need to take into account and the possibility of implementing international experience in this area, primarily of European states.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Pavliutin, Yu. Public administration in the field of national security provision in European integration conditions (conceptual background). ASSOCIATION AGREEMENT: DRIVING INTEGRATIONAL CHANGES: Monograph. Accent Graphics Communications & Publishing. 2020. Section 1.1. Рр.12-32.
Зібрання