Кваліфікація кримінальних правопорушень проти громадської безпеки та громадського порядку

Анотація
Навчально-методичний посібник є конспективним викладом навчальної і нормативно-правової літератури, наведеної у списку використаних джерел. Матеріал згруповано за розділами, призначеними програмою цього предмета, що полегшує його засвоєння, а тому може бути використаний як опорний конспект для самостійного вивчення дисципліни. Може бути корисним для працівників правоохоронних органів. The textbook is a summary educational and legal literature listed used sources. The material is grouped by assigned sections program of this subject, which facilitates its assimilation, and therefore can be used as a reference syllabus for self-study discipline. Can be useful for law enforcement officers bodies.
Опис
Ключові слова
навчальна дисципліна, кваліфікація злочинів, громадська безпека,громадський порядок, курсанти, кримінальне право, законодавство України, academic discipline, qualification of crimes, public safety, public order, cadets, criminal law, legislation of Ukraine
Бібліографічний опис
Кваліфікація кримінальних правопорушень проти громадської безпеки та громадського порядку [ Текст ] : навч.-метод. посіб. / М.В. Корнієнко, О.І. Плужнік, Ю.М. Павлютін– Одеса : ОДУВС, 2020. – 340 с.