Відшкодування шкоди завданої, внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Херсонський юридичний інститут ХНУВС
Анотація
Стаття містить комплексне дослідження зобов’язання з відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт або послуг як субінституту зобов’язального права з огляду на його специфічні риси та у поєднанні з суміж-ними цивільно-правовими категоріями
Опис
Ключові слова
зобов'язання з відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт або послуг, дефектна продукція, фальсифікована продукція, спеціальний делікт, причинний зв’язок, обязательства по возмещению вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ и услуг, дефектная продукция, фальсифицированная продукция, специальный деликт, причинная связь, obligations for damages compensation caused by defective goods and services; falsified products, special delict, causal relationship
Бібліографічний опис
Маковій В.П., Стратонов В.М. Відшкодування шкоди завданої, внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг) / В.П. Маковій, В.М. Стратонов // Юридичний вісник Причорномор’я: збірник наукових праць. – 2011. – № 3 (частина 1). – С. 137-147.