УНІФІКАЦІЯ ТА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ФОРМИ: СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Supremația Dreptului
Анотація
Стаття присвячена дослідженню уніфікації та диференціації процесуальної форми у кримінальному провадженні з точки зору синергетичного підходу. Досліджені такі властивості си- стеми кримінального процесу та їх вираження в уніфікації та диференціації, як синергетичність, емерджентність та мультипликативність. Визначено, що диференціація системи відбувається при проходженні точок біфуркації. Th e article investigates the unifi cation and diff erentiation of procedural form in the criminal process, using a synergistic approach. Studied properties such criminal procedure system and display them at the unifi cation and diff erentiation, yak the synergies, the emergence and multiplicative. It determined that diff erentiation occurs in the system it passes the bifurcation points.
Опис
Ключові слова
уніфікація, диференціація, синергетика, емерджентність, мультипликативність, синергетичність, біфуркація., unifi cation and diff erentiation, the synergies, the emergence, the multiplicative, the bifurcation.
Бібліографічний опис
Тетерятник Г.К. Уніфікація та диференціація процесуальної форми: синергетичний підхід.Supremația Dreptului. № 1. С. 136 - 142.