Адміністративно-правова відповідальність за порушення у сфері захисту об’єктів авторських і суміжних прав, виражених у цифровій формі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
На думку автора, необхідне подальше вдосконалення законодавства про адміністративну відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності, а також правозастосовчої практики в даній сфері, що, в свою чергу, може істотно поліпшити загальну ситуацію із захистом інтелектуальної власності в нашій країні. Таким чином, адміністративним проступком можуть бути визнані будь-які порушення авторських прав, які пов’язані як з виробництвом так і з розповсюдженням контрафактних примірників. According to the author, it is necessary to further improve the legislation on administrative liability for infringement of intellectual property rights, as well as law enforcement practice in this area, which, in turn, can significantly improve the overall situation with intellectual property protection in our country. Thus, any copyright infringement related to both the production and distribution of counterfeit copies may be considered an administrative offense.
Опис
Ключові слова
Правопорушення в області авторських і суміжних прав, інтелектуальне піратство,протидія правопорушенням, Offenses in the field of copyright and related rights, intellectual piracy, countering offenses
Бібліографічний опис
Жогов В. С. Адміністративно-правова відповідальність за порушення у сфері захисту об’єктів авторських і суміжних прав, виражених у цифровій формі / В.С. Жогов // Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Стан та перспективи розвитку адміністративного права України» (23 жовтня 2019 р. м. Одеса). – Одеса: ОДУВС, 2019. С. 49-52.