ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-11-06
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Становлення інформаційного суспільства змусило переглянути пріоритети державної інформаційної політики провідних країн світу, розробляти і впроваджувати державні програми, спрямовані на сприяння формуванню і розвитку інформаційного суспільства або окремих його складових: використання мережі Інтернет, впровадження дистанційної освіти, е-уряду, розвиток е-комерції, е -медіціни і віртуальної спільноти. Аналіз міжнародного досвіду показує, що не існує єдиної успішної програми розвитку інформаційного суспільства. Кожна стратегічна програма або план повинні бути індивідуальними і враховувати специфічні особливості кожної країни або регіону. The formation of the information society forced to review the priorities of the state information policy of the leading countries of the world, to develop and implement state programs aimed at promoting the formation and development of the information society or its individual components: the use of the Internet, the introduction of distance education, e-government, the development of e-commerce, e - medicine and virtual community. Analysis of international experience shows that there is no single successful program for the development of the information society. Each strategic program or plan must be individual and take into account the specific features of each country or region.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Білоконь, Д. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ. Стан та перспективи розвитку адміністративного права України: матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. онлайн-конф.., м. Одеса, 06 листопада 2020 р. – Одеса : ОДУВС, 2020. С.85-87.