Мета, завдання та принципи правоохоронної сфери

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Академія муніципального управління
Анотація
У статті описуються принципи правоохоронної сфери крізь призму аналізу завдань і мети правоохоронних органів. Увага зосереджується на взаємозв’язку та взаємообумовленості поставлених завдань, мети та принципів. The article describes the principles of law enforcement by analyzing the tasks and the purpose of law enforcement. Attention is focused on the relationship and interdependence of tasks, goals and principles.
Опис
Ключові слова
правоохоронна сфера, принципи, завдання, органи правоохоронної сфери, мета, law enforcement, principles, objectives, law enforcement agencies, goal
Бібліографічний опис
Братель С.Г. Мета, завдання та принципи правоохоронної сфери // Науковий вісник Академії муніципального управління: Серія «ПРАВО». 2014. Випуск 2. С. 54 - 59.