Використання інтерактивних технологій в мовній підготовці

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Авторка акцентує увагу на різних методах навчання, які дають можливість реалізувати комунікативний, пізнавальний, творчий, естетичний потенціал, що є динамічними домінантами розвитку і саморозвитку особистості; виділяє основні ознаки інтерактивного навчання: діалогічність, рівноправну взаємодію студентів і викладача, атмосферу успішності, свідоме регулювання і активізацію своєї поведінки, формування пізнавальної самостійності студентів. The author focuses on various teaching methods that allow to realize the communicative, cognitive, creative, aesthetic potential, which are the dynamic dominants of the development and self-development of the individual; highlights the main features of interactive learning: dialogicity, equal interaction between students and teachers, the atmosphere of success, conscious regulation and activation of their behavior, the formation of cognitive independence of students.
Опис
Ключові слова
методи навчання, навчальне спілкування, інтерактивне навчання., teaching methods, educational communication, interactive learning.
Бібліографічний опис
Тягнирядно Є.В. Використання інтерактивних технологій в мовній підготовці // «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ КОМУНІКАЦІЇ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ» : матер. Науково-практичної конференції до Міжнародного дня англійської мови; (22 квітня 2021 р.). Одеса: ОДУВС, 2021. С. 35 - 39.
Зібрання