Регіональний підхід у вивченні злочинності в роботах українських кримінологів у контексті дослідження злочинності у прикордонних регіонах

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Порівняльно-аналітичне право
Анотація
У статті представлені результати огляду становлення та розвитку досліджень регіональних особливостей злочинності в Україні. На основі аналізу праць провідних вітчизняних учених наводяться аргументи щодо того, що українські автори зробили значний внесок у розвиток регіонального напряму в кримінології. Наводяться приклади вмілого застосування вченими порівняльного аналізу злочинності у регіонах. Окреслені можливості вдосконалення запобігання злочинності у прикордонних регіонах України
Опис
Ключові слова
регіональний підхід, прикордонні регіони, регіональні особливості злочинності, регіональна злочинність, запобігання злочинності у прикордонних регіонах, regional approach, border regions, regional peculiarities of crime, regional crime, prevention of crime in the border regions
Бібліографічний опис
Чекмарьова І.М. Регіональний підхід у вивченні злочинності в роботах українських кримінологів у контексті дослідження злочинності у прикордонних регіонах / І. М. Чекмарьова // Порівняльно-аналітичне право. - 2016. - №1. - С. 310-314.