Деякі організаційго-тактичні аспекти осоюливості розслідування незаконного обороту наркотичних засобів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У своєму дослідженні автори висвітлюють таку важливу загрозу , як поширення наркозлочинності. Практика показала, що одним лише слідчим шляхом встановити факти незаконного збуту наркотичних засобів і психотропних речовин вкрай складно. Потрібно проведення комплексу супутніх або попередніх оперативно-розшукових заходів, спрямованих на розслідування зазначених злочинів. У зв'язку з цим підвищується роль оперативно-розшукової інформації, особливо тієї, джерелами якої виступають особи, які надають конфіденційне сприяння . Найбільша ефективність при виявленні і розслідуванні наркозлочинів досягається при проведенні тактичних операцій і комбінацій при використанні комплексу гласних та негласних слідчих дій та оперативно-розшукових заходів, переважно технічного характеру. In their study, the authors highlight such an important threat as the spread of drug crime. Practice has shown that it is extremely difficult to establish the facts of illegal sale of narcotic drugs and psychotropic substances by investigation alone. It is necessary to carry out a set of accompanying or preliminary operational and investigative measures aimed at investigating these crimes. In this regard, the role of operational and investigative information is increasing, especially that which is the source of persons who provide confidential assistance. The greatest efficiency in the detection and investigation of drug crimes is achieved by conducting tactical operations and combinations using a set of overt and covert investigative actions and operational and investigative measures, mostly technical in nature.
Опис
Ключові слова
наркозлочинність, незаконний обіг наркотичних засобів, психотропні речовини, виготовлення і реалізація в Україні; виготовлення в Україні і контрабандне вивезення за кордон, кримінальна відповідальність, drug crime, drug trafficking, psychotropic substances, manufacture and sale in Ukraine; manufacturing in Ukraine and smuggling abroad, criminal liability
Бібліографічний опис
Гвоздецька М.О., Ковальова О.М. Деякі організаційго-тактичні аспекти осоюливості розслідування незаконного обороту наркотичних засобів // Процесуальні та криміналістичні аспекти досудового розслідування : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 14 квітня 2016 р. — Одеса : ОДУВС, 2016. С. 28 - 30.