Довідник: Загальні поради особовому складу Національної поліції України щодо готовності до виконання завдань під час дії правового режиму воєнного стану в Україні

Анотація
В цьому довіднику наведені приклади та поради працівникам Національної поліції України, які залучаються до виконання службово-бойових завдань під час правового режиму воєнного стану в Україні, та дій необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії і забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України та її територіальній цілісності. This handbook contains examples and advice for employees of the National Police of Ukraine, who are involved in the performance of official and combat tasks during the legal regime of martial law in Ukraine, and the actions necessary to avert the threat, repel armed aggression and ensure national security, eliminate the threat of danger to the state independence of Ukraine and its territorial integrity.
Опис
Ключові слова
правовимй режим, службово-бойові завдання, воєнний стан, збройна агресія, зброя, legal regime, service and combat tasks, martial law, armed aggression, weapons
Бібліографічний опис
Ульянов О.І., Бахчеван Є.Ф., Мосузенко В.Ю.: Довідник: Загальні поради особовому складу Національної поліції України щодо готовності до виконання завдань під час дії правового режиму воєнного стану в Україні. – Одеса. ОДУВС, 2022. – 53с.