УКРАЇНА – ЄС: ОСОБЛИВОСТІ ДВОСТОРОННЬОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ МИТНИХ СТАНДАРТІВ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Науковий вісник Ужгородського національного університету
Анотація
У статті досліджено актуальні тенденції та проблеми сучасних правовідносин у сфері реалізації європейських митних стандартів в Україні в контексті Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС. Реалізація митних стандартів ЄС в Україні забез- печується двосторонньою співпрацею митних адміністрацій України та ЄС. Двостороннє партнерство у сфері реалізації митних стандартів ЄС в Україні забезпечує прискорення політичної та подальшої економічної інтеграції між ЄС та Україною. The article investigates current problems and modern trends of the legal relationships in the implementation of the European customs standards in Ukraine in the context of the Ukraine - European Union Association Agreement. Implementation of EU сustoms standards in Ukraine provided by the bilateral cooperation of customs administrations of Ukraine and the EU. Bilateral partnership in implementing of EU customs standards in Ukraine provides the political acceleration and further economic integration between the EU and Ukraine.
Опис
Ключові слова
митні стандарти, імплементація митного законодавства, митне право ЄС, митне право Укра- їни, міжнародне митне право, наближення законодавства, адаптація законодавства, гармонізація законодавства, європейська інтеграція., customs standards, implementation of customs legislation, customs law of EU, customs law of Ukraine, international customs law, approximation of legislation, adaptation of legislation, harmonization of legislation, European integration.
Бібліографічний опис
Биков І.О. УКРАЇНА – ЄС: ОСОБЛИВОСТІ ДВОСТОРОННЬОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ МИТНИХ СТАНДАРТІВ.Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2017. Серія ПРАВО. Випуск 42. С. 158-162.