ЗЛОЧИННА ДІЯЛЬНІСТЬ У КРИМІНАЛІСТИЧНІЙ НАУЦІ: ВИЗНАЧЕННЯ ТА КОЛІЗІЇ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України; Нац. акад. внутр. справ України.
Анотація
Проаналізовано наукові точки зору щодо визначення поняття «злочинна діяль¬ність» у криміналістичній науці, розглянуто питання щодо співвідношення понять «злочинна діяльність» і «механізм злочинної діяльності». The essay gives a deep analysis of the criminological notion of «criminal behaviour» and its correlation with the notion of «mechanism of criminal behaviour».
Опис
Ключові слова
криміналістика, злочинна діяльність, механізм злочинної діяльно¬сті, система дій, дії, діяння, бездіяльність., criminology, criminal activity, mechanism of criminal activity, system of actions, actions, actions, inaction.
Бібліографічний опис
Борідько О.А., Оржинська Е.І. ЗЛОЧИННА ДІЯЛЬНІСТЬ У КРИМІНАЛІСТИЧНІЙ НАУЦІ: ВИЗНАЧЕННЯ ТА КОЛІЗІЇ. Криміналістичний вісник. 2013. № 1 (19). С. 37-42.