ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ЗАСТОСУВАННЯ МЕДІАЦІЇ В ТРУДОВИХ СПОРАХ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-02-28
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Опис
Ключові слова
регулювання вирішення спорів, медіація, трудові відносини, конфлікт, світова практика, зарубіжний досвід, regulation of dispute resolution, mediation, labor relations, conflict, world practice, foreign experience
Бібліографічний опис
Кузніченко О.В., Панченко К.Ю. ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ЗАСТОСУВАННЯ МЕДІАЦІЇ В ТРУДОВИХ СПОРАХ. Вплив інтеграційних тенденцій на розвиток національного права : матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції м. Одеса, 28 лютого 2020 р. / редкол. В.П. Маковій та ін. – Одеса, ОДУВС, 2020. С. 85 - 87.