Адміністративні аспекти місця й ролі слідчого апарату в системі державних органів України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Херсонський державний університ. Серія «Юридичні науки».
Анотація
У статті визначено, що адміністративні аспекти місця й ролі слідчого апарату в системі державних органів України визначаються чинним законодавством, відповідно до якого вони мають поліметричне підпорядкування, що не сприяє ефективному захисту прав і свобод громадян. Запропоновано усунути цей недолік шляхом створення системи єдиного адміністративного підпорядкування слідчих органів під патронажем судової гілки влади. The article that the administrative aspects of the place and role of investigative apparatus in the system of government of Ukraine is determined by the current legislation under which they are polymetric submission that does not contribute to the effective protection of the rights and freedoms of citizens. The Paper pro- posed to eliminate this short cominq by creating a unified system of administrative subordination investigating authorities under the auspices of the judiciary.
Опис
Ключові слова
адміністративний орган, слідчий апарат, слідчий, захист прав і свободи людини, ефективність, administrative authority, investigator apparatus, investigator, proteсtion of human rights and doms, effiсienсy
Бібліографічний опис
Галунько В.М. Адміністративні аспекти місця й ролі слідчого апарату в системі державних органів України // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Юридичні науки. 2014. Випуск 5. Том 2. С. 85 - 88.