Особистий кабінет поліцейського

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Зазначені розширення акумулюють у собі ряд інформації, яка є важливою в процесі виконання службових завдань, суттєво впливає на прийняття законного рішення поліцейськими, зокрема тими, хто першими спілкується з правопорушниками (патрульні, дільничні офіцери та інші). Таким чином, основними завданнями ОКП є зменшення документообігу в системі Національної поліції України, та з урахуванням наявних технічних можливостей ІТС «Інформаційний портал НПУ» та впровадження низки інновацій, що потребує наявності певних масивів в існуючих базах даних. These extensions accumulate a number of information that is important in the process of performing official duties, significantly influences the lawful decision-making of police officers, in particular those who are the first to communicate with offenders (patrol, district officers and others). Thus, the main tasks of the RCC are to reduce paperwork in the National Police of Ukraine, and taking into account the available technical capabilities of ITS "Information Portal NPU" and the introduction of a number of innovations that require certain arrays in existing databases.
Опис
Ключові слова
робоча зона поліцейського, інформаційна зона, police work area, information area
Бібліографічний опис
Волокітенко І.О. Особистий кабінет поліцейського / І.О. Волокітенко // Забезпечення прав людини і громадянина: правові та соціальні аспекти : матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції; (Одеса,06 грудня 2019 року). – Одеса: ОДУВС, 2019. – С. 129-131.