ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАСАД ДОБРОСУСІДСТВА У ЗЕМЕЛЬНОМУ ПРАВІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019-04-05
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Підсумовуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що засади добросусідства реалізовуються не в повній мірі, а механізм їх реалізації не є досконалим. Хоча є способи вирішення спорів, адже немає чіткого порядку застосування на практиці рішення по спору. І це враховуючи той факт, що земельні спори виникають дійсно часто. Таким чином, вирішення спору по суті у органах державної влади не вирішує проблеми, а тільки створює їх. Summarizing the above, we can conclude that the principles of good neighborliness are not fully implemented, but the mechanism of their implementation is not perfect. Although there are ways to resolve disputes, there is no clear one the procedure for applying the decision on the dispute in practice. And that's considering that the fact that land disputes arise really often. Thus, the resolution of the dispute on the merits in the state authorities does not solve the problem, but only creates them.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Калкатиніч О.Д., Кузніченко О.В. ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАСАД ДОБРОСУСІДСТВА У ЗЕМЕЛЬНОМУ ПРАВІ. Проблемні питання правоохоронної та правозахисної діяльності в контексті євроінтеграційних тенденцій : матеріали міжнародної курсантсько-студентської наук.-практ. конф.,( м. Одеса, 05 квітня 2019 р.). / редкол. В. П. Маковій, та ін. Одеса: ОДУВС, 2019. – С. 142-144.