ФІЛОСОФСЬКО ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ПРАВОЗАХИСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТУРИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021-11-18
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Виявляється необхідним закріпити у законодавстві низку положень, спрямованих на вдосконалення механізмів забезпечення незалеж- ності адвокатів, підвищення гарантій їх захищеності, гарантування рівнопра- вності сторін у судовому процесі. Також, з метою розвитку правозихисної діяльності адвоката, вдається необхідним встановити для адвокатів обов’язкове проходження курсів з медіації в рамках підвищення кваліфікації в органах НААУ. It is necessary to enshrine in the legislation a number of provisions aimed at improving the mechanisms for ensuring the independence of lawyers, increasing the guarantees of their protection, and guaranteeing the equality of the parties in the judicial process. Also, in order to develop human rights activities of a lawyer, it is necessary to establish for lawyers mandatory completion of mediation courses as part of professional development in the bodies of NAAU.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Ісмайлова Д.А., Берназ П.В. ФІЛОСОФСЬКО ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ПРАВОЗАХИСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТУРИ. Людина має право: соціально-гуманітарний дискурс у контексті реформаційних процесів в Україні: матеріали круглого столу 18 лист. 2021 р. / Одеса: ОДУВС, 2021. С.72 - 74.