Паризька шпигунка із «Чорного хреста»(справа одеського анархістського підпілля 1933 р.)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Досліджується діяльність анархістських груп у радянській Україні наприкінці 1920 – на початку 1930-х рр. На прикладі архівно-кримінальної справи висвітлюються спроби ДПУ розкрити підпільну мережу анархістської конспірації, зв’язки анархістів СРСР з їхніми однодумцями у Франції. Исследуется деятельность анархистских групп в советской Украине конца 1920 – начала 1930-х гг. На примере архивно-уголовного дела освещаются попытки ГПУ раскрыть подпольную сеть анархистской конспирации, связи анархистов СССР с их единомышленниками во Франции. The article devoted to anarchistic groups of Soviet Ukraine in the end of 1920th – at the beginning of 1930th Based on archival criminal case, author shed light on the GPU attempt to discover anarchistic underground network of conspiracy, connections of Soviet anarchists with their French counterparts.
Опис
Ключові слова
анархісти, слідство, арешти, еміграція, ДПУ, Одеса, Париж., анархисты, следствие, аресты, эмиграция, ГПУ, Одесса, Париж., anarchists, investigation, arrests, emigration, GPU, Odesa, Paris.
Бібліографічний опис
Савченко В.А. Паризька шпигунка із "Чорного хреста" (справа одеського анархістського підпілля 1933 р.) / В.А. Савченко // З архівів ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ. - 2013. - № 1-2. - С. 31–51.