ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ДІТЕЙ В УМОВАХ ВІЙНИ: РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ

Вантажиться...
Ескіз
Файли
Дата
2022-12-09
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
На переконання авторки дослідження, попередження збройних конфліктів є одним із дієвих способів покращити життя дітей-жертв війни. Сторони збройного конфлікту повинні чітко дотримуватися своїх зобов’язань щодо захисту цивільних осіб загалом та дітей зокрема, і не тільки за міжнародним гуманітарним правом, а й за нормами загального міжнародного права. На жаль в умовах війни має місце систематичне порушення міжнародних норм щодо захисту прав дітей. Зокрема, це порушення права на життя і свободу від тортур, безпеку, фізичну недоторканість і захист гідності, свободу від сексуального насильства тощо. Тому світова спільнота має зробити максимально все можливе задля убезпечення дітей від ураження бойових дій, що несе загрозу їхньому життю і здоров’ю. According to the author of the study, prevention of armed conflicts is one of the effective ways to improve the lives of child victims of war. The parties to the armed conflict must clearly adhere to their obligations to protect civilians in general and children in particular, and not only under international humanitarian law, but also under the norms of general international law. Unfortunately, in the conditions of war, there is a systematic violation of international norms regarding the protection of children's rights. In particular, this is a violation of the right to life and freedom from torture, security, physical integrity and protection of dignity, freedom from sexual violence, etc. Therefore, the world community must do everything possible to protect children from the effects of hostilities, which threaten their lives and health.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Вільська Є.Р. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ДІТЕЙ В УМОВАХ ВІЙНИ: РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ. Правова система держави: проблеми формування та перспективи розвитку в контексті євроінтеграції : матеріали Всеукр. наук.конф., м.Одеса, 9 грудня 2022р. Одеса: ОДУВС, 2022. 82 с. С.4-8.