Загальна структурно-логічна модель психограми начальника кримінальної міліції

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Державний заклад «Південноукраїнський національний університет імені К. Д. Ушинського»
Анотація
У статті уточнюється сутність дефініцій: "якості", "властивості", "особливості", "ознака", "риса", "показник", "атрибут", "прикмета" та визначається їх ієрархічна структурно-логічна модель. На основі цієї моделі теоретично обґрунтовуються змістовні складові психограми начальника кримінальної міліції. The article clarifies the essence of the definitions: "quality", "properties", "features", "sign", "trait", "indicator", "attribute", "sign" and defines their hierarchical structural and logical model. Based on this model theoretically substantial components of the psychogram of the chief of criminal police are substantiated.
Опис
Ключові слова
психограма, начальник, кримінальна міліція, професійно значущі якості, здібності, можливості, мотивація., psychogram, chief, criminal police, professionally significant qualities, abilities, opportunities, motivation.
Бібліографічний опис
Цільмак О.М. Загальна структурно-логічна модель психограми начальника кримінальної міліції / О. М. Цільмак // Наука і освіта : наук.-практ. журнал. – 2011. – № 3. – С. 99-103.