НАПРЯМИ ВЗАЄМОДІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ З ДЕРЖАВНОЮ ПЕНІТЕНЦІАРНОЮ СЛУЖБОЮ УКРАЇНИ У ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017-02-24
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У доповіді автори зазначають, що особливе значення для організації взаємодії Національної поліції з Державною пенітенціарною службою України у протидії злочинам мають ініціатива і творчий підхід до використання змісту основних його принципів, форм та методів, які, на наш погляд, є способами вдосконалення протиріч, що виникають між суб’єктами в ході взаємодії. In the report, the authors note that initiative and a creative approach to using the content of its main principles, forms and methods, which, in our opinion, are ways to improve the contradictions that arise, are of particular importance for the organization of the interaction of the National Police with the State Penitentiary Service of Ukraine in combating crimes between subjects during interaction.
Опис
Ключові слова
протидія злочинності, взаємодія, розкриття злочинів, Державна пенітенціарна служба України, Національна поліція України,надання взаємної допомоги, crime prevention, interaction, crime detection, State Penitentiary Service of Ukraine, National Police of Ukraine, provision of mutual assistance
Бібліографічний опис
Албул С.В., Червонецький В.В. НАПРЯМИ ВЗАЄМОДІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ З ДЕРЖАВНОЮ ПЕНІТЕНЦІАРНОЮ СЛУЖБОЮ УКРАЇНИ У ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ. Вплив інтеграційних тенденцій на розвиток вітчизняного права : матеріали всеукраїнської науково- практичної інтернет-конференції м. Одеса, 24 лютого 2017 р. / редкол. В.П. Маковій та ін. – Одеса, ОДУВС, 2017. С. 150 - 153.