Класифікація методів криміналістики у відповідності до рівнів пізнання

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ужгородський національний університет
Анотація
Автор у статті виклав класифікацію методів криміналістики у відповідності до рівнів пізнання. На думку автора, методи криміналістики необхідно класифікувати за трьома рівнями пізнання, а саме за: загальнонауковим, практичним та специфічним. Зазначе і рівні пізнання є взаємозалежними, взаємообумовленими та взаємо-пов’язаними. The author in the article outlined the classification methods of criminalistics, in accordance with the levels of knowledge. According to the author, the methods of criminalistics should be classified in three levels of knowledge, namely: general scientific, practical and specific. These levels of knowledge are interrelated, interdependent and interrelated.
Опис
Ключові слова
класифікація, метод криміналістики, криміналістичний метод, загальнонауковий, практичний, специфічний, рівень пізнання, classification, method of criminalistics, criminalistic method, general scientific, practical, specific level of knowledge
Бібліографічний опис
Цільмак О.М. Класифікація методів криміналістики у відповідності до рівнів пізнання // Публічне право. 2016. № 1 (21). С. 185 - 192.