Правовий статус державних службовців у Федеративній Республіці Німеччини: досвід для України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Стаття присвячена правовому статусу державних службовців у Федеративній Республіці Німеччини. Автор досліджує права та обов'язки окремих категорій державних службовців. The article is devoted to the legal status of civil servants in the Federal Republic of Germany. The author examines the rights and duties of certain categories of civil servants.
Опис
Ключові слова
державний службовець, категорії державних службовців, правові норми., civil servant, categories of civil servants, legal norms.
Бібліографічний опис
Небеська М.С. Правовий статус державних службовців у Федеративній Республіці Німеччини: досвід для України. Південноукраїнський правничий часопис. 2015. № 1. С. 79-81.