Організаційно-правові засади функціонування розвідки в Україні: теоретичні аспекти

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-08
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Метою статті є теоретичний аналіз сучасного стану організаційно-правових засад функціонування розвідки в Україні та розроблення пропозицій щодо її вдосконалення. Досліджено сутність та організаційно-правові засади функціонування розвідки в Україні. Проведено аналіз положень чинного законодавства у сфері функціонування розвідки. З урахуванням зарубіжного досвіду, аналізу внутрішніх та зовнішніх загроз для національної безпеки держави зроблені висновки щодо необхідності удосконалення напрямів функціонування розвідки в Україні. Автор зазначає, що характер безпекового середовища, унаслідок розширення спектру викликів і загроз, збройної агресії російської федерації висуває нові вимоги до системи забезпечення національної безпеки України й потребує її удосконалення. Чинне законодавство, детально регламентуючи організаційні засади функціонування розвідки в Україні, суттєво звужує розвідувальний потенціал оперативних підрозділів Національної поліції України. Ефективна протидія злочинності, особливо її організованим формам, неможлива без розуміння тих процесів, які відбуваються у злочинному середовищі. У зв’язку з цим правоохоронні органи стикаються з необхідністю з’ясування умов формування та існування організованих злочинних формувань, обраних ними механізмів вчинення злочинів, рольової участі у цьому процесі кожного учасника злочинного угруповання, руху тіньових та легальних фінансових потоків, які є підґрунтям існування цих угруповань або навпаки предметом їх злочинних інтересів, функціонування інфраструктури організованої злочинності тощо. Якщо раніше під забезпеченням національної безпеки передбачався виключно захист території від зовнішніх загроз, то у теперішній час – включає в себе захист населення від насилля, породженого всередині держави, та й захист самої держави від кримінальних за формою та змістом внутрішніх загроз. У зв’язку з цим, наголошено, що актуалізація окремого і важливого правоохоронного напряму – кримінальної розвідки, є очевидною та своєчасною.
Опис
Ключові слова
розвідка, розвідувальна діяльність, розвідувальне співтовариство, розвідувальні органи, оборона, національна безпека
Бібліографічний опис
Організаційно-правові засади функціонування розвідки в Україні: теоретичні аспекти. Південноукраїнський правничий часопис. 2022. № 1-2. С. 5–9.