ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РОЗМЕЖУВАННЯ КРАДІЖКИ ВІД ГРАБЕЖУ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018-03-30
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
На переконання автора, проблемні питання розмежування крадіжки від грабежу у багатьох випадках пов’язані із об’єктивною стороною цих складів злочинів, коли для вірного застосування необхідно чітко відокремлювати притаманну тільки крадіжці таємність заволодіння чужим майном. Не плутаючи присутність осіб із відкритістю такого заволодіння, застосування насильства задля уникнення затримання із насильством передбаченим ч. 2 ст. 186 КК України. Такий однозначний підхід до тлумачення змісту «таємності» чи «відкритості» безперечно є запорукою однаковості та правильності інкримінування винним особам складу злочину – крадіжка чи грабіж, відповідно. In the opinion of the author, the problematic issues of distinguishing theft from robbery in many cases are related to the objective side of these types of crimes, when for correct application it is necessary to clearly separate the secret of taking possession of someone else's property, inherent only in theft. Without confusing the presence of persons with the openness of such possession, the use of violence to avoid detention with the violence provided for in Part 2 of Article 186 of the Criminal Code of Ukraine. Such an unambiguous approach to the interpretation of the meaning of "secrecy" or "openness" is undoubtedly a guarantee of the uniformity and correctness of incriminating the guilty persons with the composition of the crime - theft or robbery, respectively.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Цвігуненко В.М. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РОЗМЕЖУВАННЯ КРАДІЖКИ ВІД ГРАБЕЖУ. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: матеріали Х міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, 30 березня 2018 р. — Одесса: ОДУВС, 2018. — 282 с. С. 270-272.