СУЧАСНІ ПЕРЕШКОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ДИТИНИ, ЯКА КОНТАКТУЄ ІЗ ЗАКОНОМ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-04-29
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Авторами вважається за необхідне терміново вносити відповідні корективи у КПКУ та окремо прописувати підзаконними актами кожну процедуру взаємодії дитини та закону. The authors consider it necessary to urgently make appropriate corrections to the KPKU and to separately prescribe by-laws each procedure of interaction between the child and the law.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Горошко В.В., Журавльова М.О. СУЧАСНІ ПЕРЕШКОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ДИТИНИ, ЯКА КОНТАКТУЄ ІЗ ЗАКОНОМ. Криміналістичні та психологічні аспекти досудового роз- слідування: матеріали наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, 29 квітня 2020 р. Одеса: ОДУВС, 2020. 214 с. С. 119-122.