Спеціальна правосуб'єктність місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування в умовах воєнного стану

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-10-20
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Викладені міркування створюють умови для наступних висновків. Воєнний стан, правовий режим якого був введений в нашій державі з початку відкритої агресії рф проти України, започаткував низку наукових досліджень правового положення учасників таких відносин у різних площинах соціального буття. Однак, найбільш відповідальною та значущою у питанні управління процесом захисту національних інтересів української держави стали органи публічного управління у їх системному втіленні. Дане дослідження має перспективу поглиблення як у розрізі безпосередньо правового режиму, в яких реалізується спеціальна правосуб’єктність наведених органів, так і їх диференціації. The stated considerations create conditions for the following conclusions. Martial law, the legal regime of which was introduced in our country from the beginning of the Russian Federation's open aggression against Ukraine, initiated a number of scientific studies of the legal status of the participants in such relations in various spheres of social existence. However, the most responsible and significant in the issue of managing the process of protecting the national interests of the Ukrainian state became public administration bodies in their systemic embodiment. This study has the prospect of deepening both in terms of the legal regime in which the special legal personality of the above bodies is implemented, as well as their differentiation.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Крикун, В. Спеціальна правосуб'єктність місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування в умовах воєнного стану. Стан та перспективи розвитку адміністративного права України: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет конференції, м. Одеса, 20 жовтня 2023 р. – Одеса : ОДУВС, 2023. С.160-163.