Психологія групового та особистісного впливу на формування соціально-правової системи

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У статті йдеться про те, що в процесі формування соціально-правової системи людство керується як особистісними, так і груповими інтересами, що мають різний зміст, але спільне походження. Акцентується увага на визнанні пріоритетності особистісних інтересів, ролі особистості у формуванні тієї чи іншої структури, та, з іншого боку, визнанні повного домінування структури, яка диктує особистості контури її власної поведінки. Тo the article speech goes about that process of forming of the sociallegal system humanity follows both personality and group interests that have different maintenance, but homogeny. Attention is accented on confession of priority of personality interests, role of personality in forming of that or other structure, and, on the other hand, confession of the complete prevailing of structure that dictates personalities contours of her own behavior.
Опис
Ключові слова
особистість, групове, індивідуальне, структура, конфлікт, соціальна практика, personality, group, individual, structure, conflict, social practice
Бібліографічний опис
Надибська О.Я. Психологія групового та особистісного впливу на формування соціально-правової системи // Південноукраїнський правничий часопис. 2015. № 1. С. 41 - 44.