СОЦІАЛЬНА КООРДИНАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬНО-ПРАВОВИХ ПРІОРИТЕТІВ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021-11-18
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Автор вказує, що консолідація суспільства неможлива без проведення відповідної державної політики й формування схвалюваних соціумом суспільно-правових пріоритетів. Суспільно-правові пріоритети виступають як узагальнені цілі й засоби їх досягнення, які відіграють роль фундаментальних норм. Вони забезпечують інтеграцію суспільства, допомагаючи індивідам здійснювати соціально схвалюваний вибір своєї поведінки в життєво важливих ситуаціях. Система пріоритетів утворює внутрішній стрижень культури, духовну квінтесенцію потреб і інтересів індивідів і соціальних спільнот. The author points out that the consolidation of society is impossible without implementation of appropriate state policy and formation of social and legal priorities approved by society. Socio-legal priorities act as generalized goals and means of achieving them, which play the role of fundamental norms. They ensure the integration of society by helping individuals to make socially approved choices of their behavior in vital situations. The system of priorities forms an inner core culture, the spiritual quintessence of the needs and interests of individuals and social communities.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Дулгер В.В. СОЦІАЛЬНА КООРДИНАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬНО-ПРАВОВИХ ПРІОРИТЕТІВ. Людина має право: соціально-гуманітарний дискурс у контексті реформаційних процесів в Україні: матеріали круглого столу 18 лист. 2021 р. / Одеса: ОДУВС, 2021. С. 60 - 62.