Основи тактики застосування БпЛА працівниками Національної поліції України під час виконання службово-бойових завдань

Анотація
Завдання методичної розробки — доповнити та допомогти засвоїти необхідний обсяг знань шляхом актуалізації тих чи інших освітніх компонентів відповідно до особливостей діяльності поліції щодо протидії збройній агресії російської федерації під час виконання службово-бойових завдань. Зокрема, тактики застосування БпЛА працівниками Національної поліції України під час виконання службово-бойових завдань. Методична розробка розрахована на здобувачів ЗВО зі специфічними умовами навчання та практичних працівників Національної поліції. The task of methodical development is to supplement and help to assimilate the required amount of knowledge by updating certain educational components in accordance with the specifics of the police activity in countering the armed aggression of the Russian Federation during the performance of service and combat tasks. In particular, the tactics of using UAVs by employees of the National Police of Ukraine during the performance of official and combat tasks. The methodical development is designed for applicants of higher education with specific training conditions and practical employees of the National Police.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Методична розробка щодо проведення практичного заняття з теми «Основи тактики застосування БпЛА працівниками Національної поліції України під час виконання службово-бойових завдань»/ Коломієць Ю.М., Мукоіда Р.В., Проскурня Є.Є., Томіна В.Ю.: ОДУВС, 2023. 42 с.