Основні принципи діяльності правоохоронних органів як елемент публічної адміністрації

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Херсонський державний університ.
Анотація
У статті розглянуто основні принципи та стандарти, які мають визначати основи побудови та діяльності правоохоронних органів України як елементу публічної адміністрації це верховенство права; законності; пріоритету прав та свобод людини і громадянина; рівності; заборони зловживання владою; справедливості; захисту даних та поваги приватної інформації; дотримання вимог конфіденційності інформації під час виконання запитів; прозорості. In the article the basic principles and standards that should determine the bases of law enforcement and the Ukraine as part of the public administration is the rule of law; rule of law; priority rights and freedoms of man and citizen; equality; prohibition of abuse of power; justice; data protection and respect for privacy; compliance with confidentiality execution time; transparency.
Опис
Ключові слова
принципи, стандарти, правоохоронні органи, правова система,верховенство права, елемент публічної адміністрації, principles, standards, law enforcement agencies, legal system, rule of law, public administration element
Бібліографічний опис
Галунько В.М. Основні принципи діяльності правоохоронних органів як елемент публічної адміністрації // Судова та слідча практика в Україні. 2016. Вип. 1. С. 27 - 29.