The value and effect of transparency in global law and public administration

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Chișinău, Republica Moldova
Анотація
The article deals with the problem of the human right to information and transparency in public administration. Several approaches to transparency are applied in the article. Transparency is seen as a promoting concept of democratic reforms in public administration in Central and Eastern Europe. The author analyzed basic declarations of the Council of Europe Convention on Access to Official Documents. Besides, the cases, ctaken to the European Court of Human Rights, are researched. У статті розглядається проблема права людини на інформацію та прозорість державного управління. У статті застосовано кілька підходів до прозорості. Прозорість розглядається як популяризуюча концепція демократичних реформ державного управління в Центральній та Східній Європі. Автор проаналізував основні декларації Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів. Крім того, досліджуються справи, передані до Європейського суду з прав людини.
Опис
Ключові слова
convent, globalization, government, information, public administration, right to information, transparency., монастир, глобалізація, уряд, інформація, державне управління, право на інформацію, прозорість.
Бібліографічний опис
Lvova Ye. O. The value and effect of transparency in global law and public administration // Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice. 2016. Рр. 373 - 377.