ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-03-26
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У роботі представлено розроблений підхід по організації синтезу алгоритмів оптимізації за- вдань управління великої розмірності в рамках децентралізованої обчислювальної структури яка функціо- нує в умовах невизначеності і зміни зовнішніх факторів, при якій відпадає необхідність в організації ітера- ційного процесу між рівнями управління. The work presents a developed approach for organizing the synthesis of optimization algorithms for large-scale management tasks within the framework of a decentralized computing structure that functions in conditions of uncertainty and changes in external factors, which eliminates the need to organize an iterative process between management levels.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Балтовський О.А., Сіфоров О.І. ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демокра- тичної правової держави: матеріали ХІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, 26 березня 2020 р. Одеса: ОДУВС, 2020. 268 с. С. 11-12.