Право приватної власності в теорії лібералізму: український контекст

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У статті йдеться про те, що право приватної власності в ліберальній теорії є притаманним українській теорії з моменту усвідомлення необхідності опису та осмислення власне українського політичного шляху. Акцентується увага на тому, що ліберальні ідеї включають впевненість в священному праві власності, будуючи всю систему соціальних прав людини саме на недоторканості власності та свободи конкуренції. The article states that the right of private property in liberal theory is inherent in Ukrainian theory from the moment of realizing the need to describe and comprehend the actual Ukrainian political path. Emphasis is placed on the fact that liberal ideas include confidence in the sacred right to property, building the entire system of social human rights on the inviolability of property and freedom of competition.
Опис
Ключові слова
приватна власність, лібералізм, ліберальні цінності, економічний розвиток, матеріальне благополуччя, захист прав власності, private property, liberalism, liberal values, economic development, material well-being, protection of property rights
Бібліографічний опис
Надибська О.Я., Афанасьєва К.М. Право приватної власності в теорії лібералізму: український контекст // Південноукраїнський правничий часопис. 2016. № 2. С. 6 - 9.