Адміністративно-правові наслідки запровадження надзвичайних адміністративно-правових режимів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2008
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет внутрішніх справ
Анотація
У статті автор досліджує адміністративно-правові наслідки що виникають у зв’язку із запровадженням надзвичайних адміністративно-правових режимів. In the article the author investigates the administrative and legal consequences arising from the introduction of extraordinary administrative-legal regimes. В статье автор исследует административно-правовые последствия возникающие в связи с введением чрезвычайных административно-правовых режимов.
Опис
Ключові слова
режим надзвичайного стану, органи управління, законодавство України, state of emergency, administrative bodies, legislation of Ukraine, режим чрезвычайного положения, органы управления, законодательство Украины
Бібліографічний опис
Кузніченко С.О. Адміністративно-правові наслідки запровадження надзвичайних адміністративно-правових режимів // Вісник ХНУВС. 2008. С. 211 - 218.