Теоретико-правовий аналіз захисту прав національних меншин в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Стаття присвячена теоретико-правовому аналізу захисту прав національних меншин в Україні. Крім того, у статті акцентується увага на розкритті сутності й змісту прав національних меншин в Україні та їхнє правове регулювання. The article deals with the theoretical analysis of the legal protection of the rights of national minorities іn Ukraine. In addition, the article focuses оп the discovery of the nature and content of the rights of national minorities іn Ukraine and their regulation.
Опис
Ключові слова
національні меншини, система гарантій прав і свобод, конституційно-правовий статус, національні товариства., national minorities, the system guarantees the rights and freedoms, constitutional and legal status, national society.
Бібліографічний опис
Македон В.В. Теоретико-правовий аналіз захисту прав національних меншин в Україні // Південноукраїнський правничий часопис. 2014. № 1. С. 11 - 14.