Види застави за вітчизняним законодавством

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Стаття містить системне дослідження правової природи застави як різновиду забезпечення виконання зобов’язання в межах українського цивільного законодавства, а також деталізує специфіку застосування пов’язаних з даним правовим інститутом соціально-юридичних явищ
Опис
Ключові слова
застава, іпотека, рухоме та нерухоме майно, заставодавець, заставодержатель, предмет застави, заклад, земельна ділянка, залог, ипотека, движимое и недвижимое имущество, залогодержатель, залогодатель, предмет залога, земельный участок, pledge, mortgage, movable and immovable property, mortgagee, pledgor, collateral, land
Бібліографічний опис
Маковій В.П. Види застави за вітчизняним законодавством / В.П. Маковій // Південноукраїнський правничий часопис. – 2012. – № 3/2012. – С. 95-98.