ЗНАЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО – ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-04-29
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Автор стверджує що, треба звернути увагу на те, що це війна -культур ,що це війна ідеологічна, ця війна знищення українців як неповторного етносу, а не повторність це перед усім у мові , тому тема націоналістично-патріотичного виховання є досить важливою. The author claims that it is necessary to pay attention to the fact that this is a war of cultures, that this is an ideological war, this war of destruction of Ukrainians as a unique ethnic group, and not the repetition of this above all in language, therefore the topic of nationalist-patriotic education is quite important.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Комяга А., Мох Т.П. ЗНАЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО – ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ. Наукові проблеми запровадження правового режиму воєнного стану в Україні: сучасний вимір: матеріали науково-практичного онлайн-заходу. 29 квітня 2022 р. Одеса: ОДУВС, 2022. с.185 - 187.