Службова-бойова підготовка як основа професійної діяльності поліцейських

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У цьому збірнику тез наукових доповідей представлені дослідження науково-педагогічних працівників, практичних працівників правоохоронних органів, ад’юнктів, слухачів, курсантів, студентів. Всіх їх об’єднує спільне бажання – удосконалити систему службово-бойової підготовки поліцейських різних підрозділів Національної поліції України. Взаємний обмін думками буде плідним і сприятиме удосконаленню службово-бойової підготовки поліцейських, досягнення високого рівня професіоналізму у всіх сферах практичної діяльності. In this collection of abstracts of scientific reports are presented research of scientific and pedagogical workers, practical law enforcement officers, associate professors, students, cadets, students. All of them are united by a common desire to improve the system service and combat training of police officers of various units National Police of Ukraine. Mutual exchange of views will be fruitful and conducive improving the combat training of police officers, achieving a high level of professionalism in all areas of practice activities.
Опис
Ключові слова
охорона громадського порядку, комунікація, вогнева підготовка, стройовий вишкіл курсантів ЗВО МВС України, службова дисципліна, оцінювання фізичної підготовленості, психологічний стан поліцейських, protection of public order, communication, fire training, combat training of cadets of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, service discipline, assessment of physical fitness, psychological condition of police officers
Бібліографічний опис
Службова-бойова підготовка як основа професійної діяльності поліцейських: матеріали круглого столу (м. Одеса, 15 листопада 2019 року). Одеса: ОДУВС, 2019. 246 с.